EDİTÖRLÜK HİZMETİ

Düzelti ve Editörlük Hizmetleri

 

Hiç izlediğiniz bir filmin senaryosunun ya da okuduğunuz bir kitabın size ulaşana kadar ne kadar değiştiğini merak ettiniz mi? Aslında gazetede okuduğumuz haberler bile çoğu zaman bize ilk yazıldıkları şekilde ulaşmazlar.

Bu metinlerin sadeleştirilmesi, olabilecek en akıcı ve anlaşılır hale getirilmesi düzeltmenlerle editörlerin işidir.

Biz de Yaz Oku olarak üyelerimize bu hizmetleri sunmaya karar verdik. Aşağıda listelediğimiz hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi almak için bize info@yazoku.com.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Düzelti Hizmetleri

Metnin yazım ve noktalama kurallarına uygunluğunu sağlamak

Cümle yapısının, sözcüklerin, mecaz, terim ve deyimlerin doğru kullanılmasına destek olmak

 

Editörlük Hizmetleri

Düzelti Hizmetleri

Metni genel yapısı, anlaşılırlığı ve akışı bakımından kontrol etmek ve iyileştirilmesi için öneriler sunmak

Paragraflar arasındaki estetik ve mantıksal akışı sağlamak

Sözcük seçimlerinin kontrolü ve metinde uygun sözcüklerin kullanılmasını sağlamak

Cümledeki sözcüklerin yerlerini, eksik ya da fazla sözcükleri denetlemek

Hassas konularda incitici olabilecek ifadeleri belirlemek ve yeniden düzenlemek

Gerekli durumlarda temel bilgi teyidi