Mesafeli Satış Sözleşmesi

HİZMET VEREN

Ünvanı: MEDİA PROJECT HOUSE SİNEMA REKLAM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Bahçeşehir 1. Kısım Mah.Aşık Mahsuni Şerif Cad.Çınar 10 Sitesi 6/11 34488Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 570 10 99
İnternet Sitesi: www.mph.com.tr
E-Posta: info@mph.com.tr
 
1.2.HİZMET ALAN 

 

Adı/soyadı/Ünvanı: _
Alıcı Mail Adresi: _
Adresi: _
Telefon: _


 İşbu sözleşmeye imza atan üye 18 yaşının üstünde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 

 

 

 

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Alan’ınwww.yazoku.com.tr internet sitesi ve uygulamalar üzerinden  elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 

 


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Sözleşme konusu Hizmetin temel özelliklerini (içerik, süre vb) HİZMET VEREN’e ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Hizmet Alan bu husus dahilinde sözleşmeye konu hizmete ilişkin temel özellikler ve fiyat bakımından bilgilendirildiğini kabul eder.

Hizmet Konusu/Ürün: _
Birim /Adet: _
Süre: _
Ödeme Tutarı: _
Teslimat Bilgileri: _
Adı: _
Soyadı: _
Adres: _
Telefon: _
E-Posta: _
Fatura Bilgileri: _
Adı: _
Soyadı: _
Adres: _
Telefon: _
E-Posta: _

 


3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile İşlem
Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olmasıdurumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Hizmet Alan, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 – İade Prosedürü:
Hizmet Alan’ınsözleşmede belirtilen şartlar dahilinde HİZMET ALAN’ın kendi onayı ile anında ifa edilen hizmetler hariç olmak üzere  cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Hizmet Alan ‘a bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Hizmet Alan ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Hizmet Alan’a geri ödemesini taksitle yapmaktadır. HİZMET VEREN bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Hizmet Alan‘ınkredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Hizmet Alan’ınsatış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Hizmet Alan iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda HİZMET VEREN, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Hizmet Alan ‘a nakit para ile ödeme yapamaz. HİZMET VEREN, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, HİZMET VEREN ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Hizmet Alan ‘a nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, HİZMET VEREN’in Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
Hizmet Alan, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
İade, Hizmet Alan ‘dan banka hesap bilgileri istenerek, Hizmet Alan’ınbelirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.
HİZMET VEREN bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.
Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda HİZMET VEREN, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Hizmet Alan ‘a nakit para ile ödeme yapamaz. HİZMET VEREN, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, HİZMET VEREN ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Hizmet Alan ‘a nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.
Hizmet Alan, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
3.5- Teslimat Şekli ve Adresi :
Sözleşmeye konu hizmet online ve dijital içerik hizmetidir. Bu husus dahilinde dijital içerik hizmeti bakımından için, Hizmet Alan satın alım işlemini yaptığı an hizmetten faydalanmaya başlayabilir.
Dijital Eğitim hizmetinin alınması halinde Hizmet Alan hizmetten eğitim bedelinin ödenmesi ile derhal faydalanacaktır.
Online eğitim Hizmetinin Hizmet Alan tarafından satın alınması halinde sitede belirtilen eğitim programlarında belirtilen tarih ve saatte hizmetten faydalanacaktır. Online eğitimler bakımından belirtilen program ve şartlar dahilinde katılımlarını tamamlayanlara eğitimin tamamlanmasını müteakip e-posta yolu ile katılım belgesi verilecektir. Üye dilerse aslının posta yolu ile kendisine iletilmesini talep edebilir. Bu hal ve durumda üyenin teslimat adres ve bilgilerini bildirmesi gerekmektedir.

Teslimat Adresi : _
Teslim Edilecek Kişi: _
Fatura Adresi : _

 

MADDE 4- CAYMA HAKKI

Hizmet Alanın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren hizmet sunumuna kadar hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu Hizmet Veren taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Hizmet Veren’e ait ve yukarıda 1 nolu maddede belirtilen Hizmet Veren iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Online eğitimler bakımından Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Hizmet Veren’e mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
 
Ödenen hizmet bedeli online eğitimin ilk seans saatinden   2 saat öncesine kadar herhangi bir bedel yansıtılmadan iptal edilebilir. Ancak online eğitimin ilk seans saatine 2 saatten daha az sürede iptal edilen hizmetler için %30 hizmet sunum bedeli tahsil edildikten sonra kalan tutar iadesi yapılır. Hizmet Veren tarafından ücret karşılığı verilen online eğitimlerin bir kısmına katılım sağlanarak sonrasında iptal/cayma hakkının kullanılması halinde halinde ileriye yönelik seans bedellerinin iadesinde %30 hizmet sunum bedeli ile toplu satış dahilinde HİZMET ALAN’a sağlanan ek yarar ve indirim bedelleri öncelikle iade edilecek ücretten mahsup edilecek ve kalan bedel olması halinde işbu bedeller iade edilecektir. HİZMET ALAN işbu hususu gayrikabili rücu ile kabul beyan ve taahhüt eder.

Diğer Dijital Hizmetler bakımından Hizmet Alanın cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kendi onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi dolmadan ifa edilmiş hizmete ilişkin sözleşmeler için Hizmet Alan cayma hakkını kullanamaz.
    Cayma hakkının kullanılabilmesi ve iptal yada iade taleplerinin yapılabilmesi için sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sistem, eğitim portalına girişinizi/girişlerinizi kullanıcı bilgilerinizden ve IP numarasından kayıt altına almaktadır. Kredi kartı ile ödemelerde dijital eğitimler bakımından sistem otomatik olarak kullanıma açıldığından iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır. Havale / EFT ödeme seçeneği ile başvurularda sistem onayı yapıldıktan sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

 

 MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
Hizmet Alan, adresi kendisi ile bir SMS veya Email link ile paylaşılacak Online Ödeme web sitesinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Hizmet Veren tarafından yüklenen işbu Sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Hizmet Alan hizmetin sunumu için Hizmet Veren tarafından detayları randevu aşamasında belirtilecek Görüntülü Görüşme uygulamasını  (Facetime, Whatsapp, Skype, Google HangoutMeet, Yeni Online Görüşme Uygulaması (AssistBox ) vs) uygulamasını hizmet sunumundan evvel bilgisayar, telefon vs benzeri cihaza kurup, ilgili uygulamayı kullanabilmesi için hesap oluşturmayı kabul eder.
 
Hizmet Alan online görüşme hizmetinin kesintisiz ve verimli sunulabilmesi için internet hızının asgari 8 Mbps olmasını sağlamakla yükümlüdür.
 
Hizmet Alanın görüntü kalitesi ve internet hızının sözleşmede belirtilen düzeyde olmaması nedeni ile görüşmenin hiç yapılamamasından ve/veya beklenen ölçüde yapılamamasından Hizmet Veren sorumlu tutulamaz. 
 
Hizmet Alan, online eğitimler bakımından programda belirtilen eğitim tarih ve saatlerine  riayet etmekle yükümlüdür. Geç bağlanılması, eğitim saatine uyulmaması ve bağlantının Hizmet Alandan kaynaklı geç kurulması nedeni ile hizmet süresi uzatılamaz, bu durumda Hizmet Veren sorumlu tutulamaz. 
  
Hizmet Alan’a ait kredi kartının Hizmet Verenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Hizmet Veren’e ödememesi halinde, Hizmet Alan ödemeyi yapmayı taahhüt eder.

İnternet Sitesi’ne ait ve onun parçası olarak sunulan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda, Hizmet Veren’in anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Hizmet Veren’e aittir.

Hizmet Veren yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği dilediği zaman yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Hizmet Veren tarafından İnternet Sitesi'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır. Söz konusu değişiklikler Hizmet Alan’ın kanundan kaynaklanan haklarını kullanmasını etkilemeyecektir.

İnternet Sitesi’nden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine/hizmetlerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu Hizmet Veren’e ait değildir. Bu şekilde ulaşılan diğer sitelere ilişkin olarak bunların kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olacak, oluşabilecek ihtilaflar ile bunların herhangi bir neticesinden Hizmet Veren hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Hizmet’in veya ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü ve işbu Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addedilebilecek durumlar nedeni ile taahhüt ettiği sürede ve yasal olarak belirlenen azami süre zarfında teslim edilememesi durumunda, Hizmet Veren teslimat ile ilgili olarak Hizmet Alan’ı bilgilendirir. Bu durumda Hizmet Alan siparişi Hizmet Veren’e yazılı olarak bildirmek suretiyle iptal edebilir veya olağanüstü durum/mücbir sebep sonuna kadar bekleyebilir.

Hizmet Veren’in kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında olağanüstü olay/mücbir sebep olarak addolunacak olaylara örnek olarak ve sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki durumlar verilebilir.
1- Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler, 
2- Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı, sıkıyönetim ilan edilmesi, 
3- Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın ve sair doğal afetler, 
4- Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı, 
5- Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı, 
6- Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları, 
7- Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar, 
8- Yoğun trafik ve haberleşmenin kesilmesi.
Hizmet Veren kontrolü dışındaki olağanüstü olay/mücbir sebebi sonlandırmak veya olağanüstü olay/mücbir sebebe rağmen Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

 


MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Hizmet Alan işleminin yapıldığı veya Hizmet Alan ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Hizmet Alan işleminin yapıldığı veya Hizmet Alan ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

 

 

MADDE 7- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.
 
Hizmet Alan, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Verenin resmi defter, kayıt ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Ön bilgilendirme ve Onam formu işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğindedir. Sözleşmenin imza edilmesi öncesinde Hizmet Alan Ön bilgilendirme ve onam formu içeriğinde yer alan hizmetin tanımı, sunumu, kuşşlları, süresi, fiyat bilgisi, cayma hakkı ve süresi başta olmak üzere detaylı bilgilendirildiğini, Ön Bilgilendirme Formu içeriğini aynen kabul ettiğini beyan eder.  

 


MADDE 8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

8.1.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Hizmet Alana ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, HİZMET ALAN’a ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile işbu mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Hizmet Verenin ve iştirakleri tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. Hizmet Alan, mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, işlem, uygulamaları için Hizmet Veren tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Hizmet Alan kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. Hizmet Alan, Hizmet Veren’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Hizmet Alan ‘ın  bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Hizmet Alan isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Hizmet Veren’eher zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Hizmet Alan ‘a mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.4. Hizmetin sunumunda kullanılan programın kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. İnternet Sitesi'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Hizmet Alan’ın cihazından girildiğinden Hizmet Alan nezdinde korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

 

 

HİZMET VEREN : _
ALICI(HİZMET ALAN) : _
TARİH : _

 

 


MADDE 9- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Hizmet Alan, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Hizmet Alandan talep edebilir ve her koşulda Hizmet Alan borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Hizmet Alan, borcun gecikmeli ifasından dolayı Hizmet Verenin oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
 


MADDE 10- YÜRÜRLÜK

10 (On) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Hizmet Alan tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Cayma Hakkı Formu Örneği

Kime:
Bu form ile aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

Sipariş veya teslim tarihi: _
Cayma hakkına konu hizmet: _
Cayma hakkına konu hizmetin bedeli: _
ALICI’nın adı ve soyadı : _
TARİH: _